Instrukcje przetwarzania

pdf

General processing and safety instructions
-State April 2014-

1. Tolerancje

Wszystkie tekstylia, a w szczególności dzianiny, podlegają pewnym odchyleniom produkcyjnym w odniesieniu do wagi, koloru, szerokości i innych właściwości. W celu zminimalizowania różnic podczas drukowania należy zawsze używać materiałów tylko z jednej partii produkcyjnej w jednym procesie. W związku ze specyfiką produkcji włókienniczej pewne wady są nieuniknione. Małe plamy, drobne błędy dziewiarskie są nieodłącznym elementem tych materiałów. Takie wady są typowe dla tkanin i muszą być powszechnie akceptowane.

2. Transport i przechowywanie

Aby uniknąć wgnieceń, wygięć i pofałdowań, rolki tekstylne należy transportować i przechowywać w pozycji leżącej, na ziemi lub na paletach. Warunki do przechowywania:


Temperatura: od 18°C do 30°C,
                       Zalecane temperatury od 20°C do 22°C

Wilgotność: od 40% do 60% bez kondensacji,
                    Zalecane 50% do 55%

 

Zbyt wysoka lub zbyt niska wilgotność może negatywnie wpłynąć na proces drukowania, zwłaszcza w przypadku tkanin powlekanych.

 

3. Kurczliwość w praniu i pod wpływem temperatury

Materiały syntetyczne mogą kurczyć się podczas procesów wymagających wysokich temperatur. Skurcz może być różny w zależności od materiału, jego struktury oraz procesu jakiemu wyrób zostaje poddany w związku z drukowaniem: wygrzewanie, parowanie, kalandrowanie, itp. Firma Berger przywiązuje dużą wagę do zminimalizowania stopnia kurczliwości materiałów, dlatego wszystkie nasze materiały poddajemy termostabilizacji, dzięki czemu bez względu na rodzaj technologii druku skurcz jest mniejszy. W procesie sublimacji materiał zostaje poddany ponownemu nagrzewaniu, przez co może się skurczyć w długości i szerokości o około 1-3%.  Jest to nieuniknione, zaś różnice w granicach 1–3% mieszczą się w zakresie normalnej tolerancji dla tekstyliów.

Zalecenie: W przypadku produktów ulegających odkształceniom,  przed konfekcjonowaniem zaleca się ich rozprostowanie na około 24 godziny przy ok. 50% wilgotności powietrza.

 

4. Materiały ognioodporne

Materiały ognioodporne produkowane są z przędz ognioodpornych (na przykład TCS) lub zostają  impregnowane środkami ognioodpornymi. Badania i certyfikaty dotyczą oryginalnie dostarczonych materiałów. Ze względu na różnorodność technik drukarskich lub atramentów (sublimacja transferowa, sublimacja bezpośrednia, atramenty UV, atramenty solventowe, atramenty latexowe itd.) oraz zróżnicowaniu dalszej obróbki (wygrzewanie, pranie, konfekcjonowanie, …) nie jest możliwe podanie szerszych  i dokładniejszych informacji dotyczących ognioodporności.

Zalecenie: Materiały poddane obróbce oraz produkty końcowe, należy w razie wątpliwości przetestować we własnym zakresie.

5. Druk i utrwalanie

Proces drukowania powinien przebiegać pod stałą kontrolą, w celu uniknięcia uszkodzeń drukarki bądź głowicy drukującej. Tekstylia Berger nadają się do wykorzystania w podanych procesach drukowania. Rezultaty drukowania oraz wyrazistość kolorów są wynikiem wpływu wielu czynników i nie jest możliwe zagwarantowanie jednolitych efektów w kżdym procesie drukarskim. Do wspomnianych czynników należą m.in. technika drukowania, atramenty, wygrzewanie, parowanie, kalandrowanie, składowanie, jak i warunki klimatyczne. Dlatego też każda nowa kombinacja bądź modyfikacja poszczególnych komponentów  musi zostać poddana własnym testom.

Kalander: Kalandry do druku transferowego bądź utrwalania atramentów sublimacyjnych powinny być wyposażone w urządzenie do odsysania powietrza. Pozostałości impregnatów, atramentów oraz wilgoci z tekstyliów bądź powłok mogą powodować parowanie. Z reguły arkusze danych dotyczące bezpieczeństwa są załączane przez producentów atramentów, zawierają informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Materiału nie można rozgrzewać do temperatury wyższej niż 210°C – w przeciwnym razie może dojść do rozkładu chemicznego bądź powstania żrących oparów.

Zabrudzeń można uniknąć poprzez regularne czyszczenie i serwisowanie kalandra. Aby zachować czystość filców w kalandrze, po obu stronach powinnien on być chroniony wystarczająco mocnym papierem transferowym, zaś temperatura w urządzeniu nie powinna przekraczać 195°C.

Druk sublimacyjny: przy drukowaniu z wykorzystaniem atramentów  sublimacyjnych po utrwaleniu możliwa jest migracja, bądź plamienie, spowodowane zazwyczaj przez niewysuszony lub nadmiernie naniesiony atrament. Właściwe ustawienia procesu utrwalania (temperatura, czas kontaktu, nacisk …), odpowiednio ustawiony profil (temperatura, ilość atramentu …) oraz przepłukanie mogą znacznie zredukować tego typu efekty. Materiał nie ma wpływu na migrację czy plamienie, w związku z czym należy testować każdą kombinację osobno.

6. Przycinanie (cięcie) gotowych produktów

Przycinanie/cięcie produktów szerokich (na przykład 320 cm na 2 × 160 cm) dokonywane jest na życzenie klienta za opłatą i na jego ryzyko. Tniemy gotowe rolki, możliwe są różnice w szerokości do 1,5 cm w każdą stronę. Cięcie gotowych produktów może sprawić, że materiał na krawędzi może się falować, z tego względu nie należy zadrukowywać tkaniny do samego brzegu, ponieważ być może konieczne będzie jego późniejsze przycięcie lub podszycie. Towar cięty nie podlega reklamacjom.

7. Trwałość na zewnątrz

Tekstylia oznaczone jako „outdoor” zasadniczo mogą być używane przez krótki czas na zewnątrz. Jednakże ze względu na zróżnicowane oddziaływanie czynników atmosferycznych i środowiskowych nie jest możliwe udzielenie gwarancji trwałości.

8. Testowanie we własnym zakresie

Podane tu informacje są oparte na doświadczeniach, testach oraz zastosowaniach praktycznych. Ze względu na mnogość potencjalnych wpływów niezbędne jest  również wykonanie własnych testów. Wskazanych wyżej danych nie należy interpretować jako prawnie wiążącej gwarancji określonych cech produktów firmy Berger.